"Học tốt, Thi đơn giản, Tự tin lái xe"

Bài tập Xuất phát - Nhường đường cho người đi bộ - Dừng và khởi hành xe ngang dốc (Sân tập lái Trung tâm)

Bài tập lái xe qua vệt bánh xe, đường hẹp vuông góc (Sân tập lái Trung tâm)

 

Bài tập Lái xe qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông (Sân tập lái Trung tâm)

 

Bài tập lái xe qua đường vòng quanh co (Sân tập lái Trung tâm)

 

Bài tập ghép xe vào nơi đỗ (Sân tập lái Trung tâm)

 

Bài tập tạm dừng đỗ ở nơi có đường sắt chạy qua (Sân tập lái trung tâm)

Bài tập thay đổi số trên đường bằng (Sân tập lái Trung tâm)

Phòng học Luật giao thông đường bộ

Phòng học nghiệp vụ vận tải

Phòng học cấu tạo và sửa chữa thông thường

Xe mô tô A2 Trung tâm

Tập lái xe mô tô hạng A2

Tập thể giáo viên và lãnh đạo Trung tâm

Tập thể nữ cán bộ nhân viên Trung tâm

Biểu dương Giáo viên có thành tích cao trong giảng dạy

Biểu dương giáo viên có thành tích cao trong giảng dạy (năm 2015)

Tập thể cán bộ, nhân viên, giáo viên trung tâm