"Học tốt, Thi đơn giản, Tự tin lái xe"

Ngày thi sát hạch mô tô 

Ngày thi sát hạch mô tô hạng A1 Ngày thi sát hạch mô tô hạng A2 Địa điểm thi
Sáng 02/03/2018 Sáng 02/03/2018 Long Biên
Sáng 04/03/2018   243 Khuất Duy Tiến
Sáng 09/03/2018   Long Biên
Sáng 11/03/2018   101 Tô Vĩnh Diện
Sáng 17/03/2018   TCN - GTCC
Sáng 17/03/2018   Long Biên
  Sáng 21/03/2018 Long Biên
Sáng 23/03/2018   243 Khuất Duy Tiến
Chiều 25/03/2018   Long Biên
Sáng 29/03/2018   101 Tô Vĩnh Diện
Ngày tổng ôn lý thuyết A1    
Sáng 25/02/2018    
Chiều 16/03/2018    
Chiều 24/03/2018    

 

Ngày thi sát hạch ô tô 

Ngày thi chứng chỉ ô tô các hạng Ngày thi sát hạch ô tô các hạng Địa điểm thi

Sáng 04/02/2018

(B2K13+CK11) Hà An

Sáng 04/03/2018

Long Biên

Sáng 11/02/2018

(CK12) Hà An

Sáng 04/03/2018

Long Biên

Sáng 25/02/2018

(CK13+TĐK12) Hà An

Sáng 04/03/2018 Long Biên

Sáng 04/02/2018

(TĐ35)

Sáng 12/03/2018 Long Biên

Sáng 24/02/2018

(B2K319)

Sáng 12/03/2018 Long Biên

Sáng 03/03/2018

(TĐ36)

Sáng 12/03/2018 Long Biên

Sáng 17/03/2018

(B2K320)

Sáng 23/03/2018 Long Biên

Sáng 21/03/2018

(B2-DK14+C-EK14) Hà An

Sáng 26/03/2018 Gia Lâm

Sáng 11/03/2018

(CK14+B2K14) Hà An

Sáng 27/03/2018 Long Biên

Sáng 18/03/2018

(TĐK13) Hà An

Sáng 27/03/2018 Long Biên
Ngày tổng ôn lý thuyết ô tô 
Sáng 11/03/2018
Chiều 17/03/2018

 

Chú thích:

  • Thi sát hạch: yêu cầu học viên tập trung tại sân sát hạch lúc 07h (thi sáng), 13h (thi chiều).
  • Tổng ôn lý thuyết: yêu cầu học viên tập trung tại trung tâm lúc 08h30’ (học sáng), 14h (học chiều)