"Học tốt, Thi đơn giản, Tự tin lái xe"

Học và thi sát hạch lái xe mô tô 

Ngày thi sát hạch mô tô hạng A1 Ngày thi sát hạch mô tô hạng A2 Địa điểm thi
Chiều 07/05/2018   243 Khuất Duy Tiến
Chiều 13/05/2018 Sáng 13/05/2018 Long Biên
Chiều 14/05/2018   101 Tô Vĩnh Diện
Chiều 15/05/2018   Long Biên
Chiều 22/05/2018   TCN GTCC
Sáng 24/05/2018   101 Tô Vĩnh Diện
Chiều 27/05/2018 Chiều 27/05/2018 Long Biên
Sáng 28/05/2018   Long Biên
Ngày tổng ôn lý thuyết A1    
Chiều 12/05/2018    
Chiều 26/05/2018    

 

Học và thi sát hạch lái xe ô tô 

Ngày thi chứng chỉ ô tô các hạng Ngày thi sát hạch ô tô các hạng Địa điểm thi

Sáng 05/05/2018

(B2K16+TĐ15) Hà An

Sáng 11/05/2018

Long Biên

Sáng 22/04/2018

(B2K322)

Sáng 19/05/2018 Long Biên

Sáng 12/05/2018

(TĐ39,TĐ40)

Sáng 19/05/2018 Long Biên

Sáng 02/05/2018

(B2-DK15,C-EK15)

Sáng 20/05/2018 Gia Lâm

Sáng 20/05/2018

(TĐK16) Hà An

Đang cập nhật... Long Biên

Sáng 27/05/2018

(TĐ41, B2K323)

Đang cập nhật ... Long Biên
Ngày tổng ôn lý thuyết ô tô 
Sáng 06/05/2018
Sáng 13/05/2018

 

Chú thích:

  • Thi sát hạch: yêu cầu học viên tập trung tại sân sát hạch lúc 07h (thi sáng), 13h (thi chiều).
  • Tổng ôn lý thuyết: yêu cầu học viên tập trung tại trung tâm lúc 08h30’ (học sáng), 14h (học chiều)