"Học tốt, Thi đơn giản, Tự tin lái xe"

Học và thi sát hạch lái xe mô tô 

Ngày thi sát hạch mô tô hạng A1 Ngày thi sát hạch mô tô hạng A2 Địa điểm thi
Sáng 04/10/2018   101 Tô Vĩnh Diện
Sáng 08/10/2018   Long Biên
Chiều 11/10/2018   243 Khuất Duy Tiến
Chiều 13/10/2018   243 Khuất Duy Tiến
Chiều 15/10/2018 Chiều 15/10/2018 Long Biên
Chiều 17/10/2018   101 Tô Vĩnh Diện
Sáng 20/10/2018   Long Biên
Sáng 23/10/2018   40 Trần Nguyên Đán
Sáng 28/10/2018 Sáng 28/10/2018 Long Biên
Ngày tổng ôn lý thuyết A1 Ngày tổng ôn thực hành A2  
Chiều 07/10/2018    
Chiều 14/10/2018 Chiều 14/10/2018  
Chiều 19/10/2018    
Chiều 27/10/2018 Chiều 27/10/2018  

 

Học và thi sát hạch lái xe ô tô 

Ngày thi chứng chỉ ô tô các hạng Ngày thi sát hạch ô tô các hạng Địa điểm thi

Sáng 29/09/2018

(B2K332) Long Biên

Sáng 15/10/2018

Long Biên

Sáng 06/10/2018

(B2K333) Long Biên

Sáng 15/10/2018 Long Biên

Sáng 13/10/2018

(B1TD46) Long Biên

Sáng 24/10/2018 Long Biên

Sáng 20/10/2018

(B2K334) Long Biên

Sáng 24/10/2018 Long Biên

(B2-DK20),(C-EK21)

Hà An

Sáng 23/10/2018 Gia Lâm

Sáng 30/09/2018

(B2K22,B1TĐ24)

Hà An

Sáng 26/10/2018 Long Biên

Sáng 21/10/2018

(CK22) Hà An

Sáng 26/10/2018 Long Biên

Sáng 27/10/2018

(B1TD47) Long Biên

Đang cập nhật ... Long Biên
Ngày tổng ôn lý thuyết ô tô 
Sáng 07/10/2018
Sáng 21/10/2018

 

Chú thích:

  • Thi sát hạch: yêu cầu học viên tập trung tại sân sát hạch lúc 07h (thi sáng), 13h (thi chiều).
  • Tổng ôn lý thuyết: yêu cầu học viên tập trung tại trung tâm lúc 08h30’ (học sáng), 14h (học chiều)