"Học tốt, Thi đơn giản, Tự tin lái xe"

 

Lịch thi chứng chỉ lái xe ô tô các hạng

Ngày thi chứng chỉ Khóa học Địa điểm thi
8h30' Sáng 01/12/2018

(CK25) Hà An

Long Biên

8h30' Sáng 09/12/2018

(TĐ28+B2K24) Hà An

Long Biên

8h30' Sáng 15/12/2018

(B2K337+TĐ50) Long Biên Long Biên

8h30' Sáng 16/12/2018

(CK26) Hà An Long Biên

8h30' Sáng 29/12/2018

(TĐ51) Long Biên Long Biên

8h30' Sáng 30/12/2018

(TĐ29+B2K25) Hà An Long Biên

Lịch học lý thuyết

Ngày  Nội dung Địa điểm
Sáng 09/12/2018 Ôn tập Luật GTĐB: ô tô Long Biên

 Sáng 16/12/2018

Ôn tập Luật GTĐB: ô tô

Long Biên
Chiều 08/12/2018 Ôn tập Luật GTĐB: mô tô hạng A1 Long Biên

Chiều 15/12/2018

Ôn tập Luật GTĐB: mô tô hạng A1 Long Biên

Chiều 15/12/2018

Tổng ôn thực hành lái xe mô tô hạng A2 Long Biên

Ngày thi sát hạch lái xe mô tô

Ngày thi sát hạch mô tô hạng A1 Ngày thi sát hạch mô tô hạng A2 Địa điểm thi
Sáng 09/12/2018   Long Biên
Sáng 11/12/2018   101 Tô Vĩnh Diện
Sáng 13/12/2018   243 Khuất Duy Tiến
Chiều 17/12/2018   Long Biên
Sáng 19/12/2018 Sáng 19/12/2018 Long Biên
Sáng 21/12/2018   101 Tô Vĩnh Diện
Sáng 21/12/2018   Long Biên

 

Ngày thi sát hạch lái xe ô tô

Ngày thi sát hạch Khóa học Địa điểm thi
Sáng 02/12/2018

(B2K336+TĐ49)

Long Biên

Long Biên

Sáng 14/12/2018

(B2K24, B1TĐ26, B1TĐ27, B1TĐ28, CK25) Hà An

Long Biên
Sáng 23/12/2018

(B2K337+TĐ50)

Long Biên

Long Biên

Chú thích:

  • Thi sát hạch: yêu cầu học viên tập trung tại sân sát hạch lúc 07h (thi sáng), 13h (thi chiều).
  • Tổng ôn lý thuyết: yêu cầu học viên tập trung tại trung tâm lúc 08h30’ (học sáng), 14h (học chiều)