"Học tốt, Thi đơn giản, Tự tin lái xe"

Học và thi sát hạch lái xe mô tô 

Ngày thi sát hạch mô tô hạng A1 Ngày thi sát hạch mô tô hạng A2 Địa điểm thi
Chiều 02/06/2018   101 Tô Vĩnh Diện
Chiều 09/06/2018   243 Khuất Duy Tiến
Chiều 10/06/2018 Sáng 10/06/2018 Long Biên
Sáng 15/06/2018   Long Biên
Sáng 16/06/2018   TCN Số 17
Sáng 22/06/2018   243 Khuất Duy Tiến
Sáng 23/06/2018 Sáng 23/06/2018 Long Biên
Chiều 26/06/2018   Long Biên
Ngày tổng ôn lý thuyết A1   243 Khuất Duy Tiến
Chiều 09/06/2018    
Chiều 22/06/2018    

 

Học và thi sát hạch lái xe ô tô 

Ngày thi chứng chỉ ô tô các hạng Ngày thi sát hạch ô tô các hạng Địa điểm thi

Sáng 27/05/2018

(TĐ41, B2K323)

Sáng 04/06/2018

Long Biên

Sáng 20/05/2018

(TĐK16) Hà An 

Sáng 12/06/2018 Long Biên

Sáng 03/06/2018

(CK16) Hà An 

Sáng 12/06/2018 Long Biên

Sáng 10/06/2018

(B1TĐK17+B2K17) 

Hà An

Sáng 12/06/2018 Long Biên

Sáng 16/06/2018

(B2K18) Hà An

Sáng 27/06/2018 Long Biên

Sáng 17/06/2018

(CK17) Hà An 

Sáng 27/06/2018 Long Biên

Sáng 22/06/2018

(CK18) Hà An 

Sáng 27/06/2018 Long Biên

Sáng 24/06/2018

(B1TĐK18) Hà An

Sáng 27/06/2018 Long Biên

Sáng 24/06/2018

(B2-DK16,C-EK17, D-EK09)

Sáng 28/06/2018 Gia Lâm

Sáng 09/06/2018

(TĐ42, B2K324)

Đang cập nhật ... Long Biên

Sáng 23/06/2018

(B2K325)

Đang cập nhật ... Long Biên

Sáng 29/06/2018

(B2K326)

Đang cập nhật ... Long Biên
Ngày tổng ôn lý thuyết ô tô 
Sáng 03/06/2018
Sáng 17/06/2018

 

Chú thích:

  • Thi sát hạch: yêu cầu học viên tập trung tại sân sát hạch lúc 07h (thi sáng), 13h (thi chiều).
  • Tổng ôn lý thuyết: yêu cầu học viên tập trung tại trung tâm lúc 08h30’ (học sáng), 14h (học chiều)