"Học tốt, Thi đơn giản, Tự tin lái xe"

Học và thi sát hạch lái xe mô tô 

Ngày thi sát hạch mô tô hạng A1 Ngày thi sát hạch mô tô hạng A2 Địa điểm thi
Sáng 03/08/2018   101 Tô Vĩnh Diện
Chiều 12/08/2018 Chiều 12/08/2018 Long Biên
Chiều 12/08/2018   228 Lê Trọng Tấn
Sáng 20/08/2018   101 Tô Vĩnh Diện
Chiều 21/08/2018   243 Khuất Duy Tiến
Chiều 26/08/2018 Chiều 26/08/2018 Long Biên
Chiều 26/08/2018   101 Tô Vĩnh Diện
Ngày tổng ôn lý thuyết A1    
Chiều 11/08/2018    
Chiều 25/08/2018    

 

Học và thi sát hạch lái xe ô tô 

Ngày thi chứng chỉ ô tô các hạng Ngày thi sát hạch ô tô các hạng Địa điểm thi

Sáng 28/07/2018

(B1TĐK43)

Sáng 16/08/2018

Long Biên

Sáng 11/08/2018

(B2K329+TĐ44)

Sáng 16/08/2018 Long Biên

(C-EK19)

Hà An

Sáng 23/08/2018 Gia Lâm

Sáng 05/08/2018

(B2K20) Hà An

Sáng 24/08/2018 Long Biên

Sáng 12/08/2018

(CK21) Hà An

Sáng 24/08/2018 Long Biên

Sáng 19/08/2018

(B1TĐ21) Hà An

Sáng 24/08/2018 Long Biên

Sáng 25/08/2018

(B1TĐK45)

Đang cập nhật ... Long Biên
Ngày tổng ôn lý thuyết ô tô 
Sáng 05/08/2018
Sáng 19/08/2018

 

Chú thích:

  • Thi sát hạch: yêu cầu học viên tập trung tại sân sát hạch lúc 07h (thi sáng), 13h (thi chiều).
  • Tổng ôn lý thuyết: yêu cầu học viên tập trung tại trung tâm lúc 08h30’ (học sáng), 14h (học chiều)