"Học tốt, Thi đơn giản, Tự tin lái xe"

Khái niệm Biển báo nguy hiểm

Ý nghĩa của các biển báo nguy hiểm

Các Biển báo nguy hiểm được dùng để cảnh báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trên các con đường được dùng để báo cho người tham gia giao thông đường bộ, người lái xe cơ giới biết trước tính chất của sự nguy hiển trên các tuyến đường để phòng ngừa.

Biển báo nguy hiểm là biển báo có dạng hình tam giác đều, viền đỏ, nền màu vàng, trên có hình vẽ màu đen mô tả sự việc báo hiệu nhằm báo cho người sử dụng đường biết trước tính chất các sự nguy hiểm trên đường để có biện pháp phòng ngừa, xử trí. Khi gặp biển báo nguy hiểm, người lái xe phải giảm tốc độ đến mức cần thiết, chú ý quan sát và chuẩn bị sẵn sàng xử trí những tình huống có thể xảy ra để phòng ngừa tai nạn.

Biển báo nguy hiểm gồm 46 kiểu được đánh số thứ tự từ biển báo số 201 đến biển báo số 247:

 

 

 

 

Chia sẻ:

Viết Bình luận