"Học tốt, Thi đơn giản, Tự tin lái xe"

Trung tâm đào tạo lái xe Long Biên được thành lập theo quyết định 434/QĐ-UB ngày 27/03/2006 của UBND Quận Long Biên là cơ sở dạy nghề của Công ty TNHH Thương mại Đại Cường, nằm trong hệ thống đào tạo nghề của nhà nước. Có chức năng, nhiệm vụ tổ chức, đào tạo nghề lái xe ô tô và mô tô các hạng: A1, A2, B1 số tự động, B1, B2, C, D, E.

Để biết thông tin chi tiết từng khóa học, học viên vui lòng xem các hạng mục đào tạo trên Website của Trung tâm.

* Khóa học lái xe mô tô hạng A1, A2

* Khóa học lái xe ô tô hạng B1 số tự động, B1, B2

* Khóa học lái xe ô tô hạng C

* Khóa học lái xe nâng hạng giấy phép lái xe: B1->B2, B2->C/D/E, C->D/E, D->E