"Học tốt, Thi đơn giản, Tự tin lái xe"

Học viên trung tâm được lựa chọn giờ học thực hành, giáo viên dạy thực hành, xe tập lái